Vernisáž výstavy Jaromíra Novotného proběhne v sobotu 28. září v 15. hodin. Výstava potrvá do 31. března 2014.


Směřování Galerie Na shledanou vychází z přesvědčení, že galerie mají prostřednictvím výtvarného umění reagovat na otázky vycházející z daného místa nebo dobové situace. Koncepce výstavního programu je prostá. Přivézt do Volyně výrazné umělce, v první fázi malíře, později autory pracující s prostorem a kontextem, kteří se ve své předcházející tvorbě věnovali tématům spojených se smrtí, dobou normalizace a architekturou. Případně ty, kteří prokazují schopnost reagovat na nové situace a ochotu komunikovat s novým prostředím. Cílem galerie je zpřístupnit současné umění, aby mohlo být vnímáno jako součást veřejného života a veřejného prostoru na malém městě.

Výstavy v Galerii Na shledanou vznikají při rezidenčních pobytech. Vybraní umělci v průběhu několikadenního pobytu vytvoří pro konkrétní prostor specifické dílo, které se před příchodem dalšího autora zabílí. Městské muzeum ve Volyni vytváří pro umělce i galerii Na shledanou vlastivědné a kulturní zázemí a Galerie Na shledanou doplňuje převážně regionální program muzea o republikový kontext. Doprovodné akce sledují výstavní program, témata opět reagují na místní situaci: funerální architektura, funerální užité i výtvarné umění, normalizační architektura. Dobře prosvětlený prostor lze shlédnout zvenku v otvírací době hřbitova, klíče od galerie je možné si půjčit v Městském muzeu ve Volyni nebo v Informačním centru na náměstí. Domluva o vstupu možná také na tel. čísle 383 372 481. Smuteční síň byla dokončena v roce 1989, ale do provozu nikdy uvedena nebyla. Nachází se v areálu hřbitova, na hraně kopce Malsička. Další výstavy a informace na www.muzeum-volyne.cz. Těšíme se na shledanou. Kurátorem galerie je Jan Freiberg. Kontakt: freiberg.freiberg@gmail.com

Naším sponzorem je Ministerstvo kultury ČR a firma Barvy Laky Renovo, Bavorov.